Експозиционен център във Велико Търново

Излизащ на повърхността като къс самородно злато, новият експозиционен център протяга ръка към историческия град и прави неизбежна връзка с новия градски център. Сградата е проектирана като разпознаваем единичен обем демонстриращ характерна форма и отразяващ околната морфология и мащаб. Отблясъците на златистото покритие привлича погледа и вълнува, като се променя с времето и светлината. Сградата няма задна страна, отворена е във всички посоки и активира средата си.

Разпределението приоритизира гъвкавостта, за да осигури разнообразни (вътрешни и външни) пространства, които могат едновременно да приемат различни събития. Сградата има гъвкави пространства, които лесно могат да си променят ролите: места за експозиции, представления или събирания. Голямата мултифункционална зала лесно може да си променя вида: от голям затворен независим аудиториум с наклонен под до отворена гъвкава зала с равен под. Възможен е цял спектър от допълнителни конфигурации, позволяващи свобода в аранжирането и комбиниране на събития. Залата се отваря към малък площад на юг и предоставя уникален рамкиран поглед към пейзажа на Велико Търново, който може да е и декор за представления.

Дизайнът следва функциите на сградата. Масата и твърдостта на бетона в повърхностите на фоайето контрастира с лекотата и елегантността на златистата обвивка. Видимият бетон свързва сградата с терена. Лъскавата полупрозрачна обвивка отразява свободата на функции и движение. Поляната на покрива създава още едно вълнуващо пространство, където хората могат да се разхождат, да си почиват или съзерцават.

  • Автори:
    Доника Георгиева, Мирослав Велков, Десислава Ковачева, Константин Димитров, Яница Каменова
  • Година: 2018
  • Клиент: Община Велико Търново
  • Статус: конкурс