Експозиция „Ада тепе“

Ада тепе е планински връх, където е открита и проучена най-старата позната златна мина в Европа. В наши дни на това място отново се добива злато и всички следи от златодобивната технология от бронзовата епоха ще изчезнат. Основното предизвикателство пред проекта е да разкрие „отсъстващото“ наследство на древния златодобив.

Експозиция „Ада тепе“ ще бъде разположена в неизползвано пространство в местния културен дом. Експозицията обхваща няколко теми: златодобивът в бронзовата епоха и сега, животът край мината, върхът, разкопките, златото, природата и бъдещето на мината. Техните пространствени и образни изражения се преплитат, стимулирайки всички сетива.

Основният елемент е наклонената равнина на „планинския склон“. Той разделя експозиционната зала на две, но в същото време обвързва темите – физически и смислово. Пространството над земната повърхност е тъмно, мистериозно и непознато. Тук са историите и фактите от миналото (златодобив, живот, топография), сравнени с подобните им съвременни дейности. Масивна траншея води до подземното пространство – точно както древните миньори и днешните археолози „проникват“ в планината. Всичко е светло и златно тук, като препратка към подземните съкровища, но и към просветителната роля на науката, разбулваща далечното минало.

Експозицията насърчава хората да се разхождат из пространството, да се изкачват на „планинския склон“, да се впуснат в приключение под земята, да докосват, слушат, усещат и преживяват това важно, но и необичайно наследство на региона.

  • Автори:
    Мирослав Велков, Доника Георгиева, Десислава Ковачева, заедно с Йорданка Кандулкова
  • Сътрудници:
    Христо Попов и Яна Димитрова (археолози), Атанас Георгиев (конструкции), Вероника Табакова (звук), Виргиния Петракиева и Тодор Петракиев (ЕЛ), Григори Марков (художествено осветление), Петър Петров (ВиК), Мария Боцева (пожарна безопасност), Калоян Кулев и Николай Делчев (ОВК), Фантина Рангелова (ПБЗ)
  • Година: 2019
  • Клиент: Община Крумовград
  • Статус: в строеж