Read More

За нас

Ателие 3

Ателие 3 е архитектурно студио, базирано в София. Студиото работи по проекти основно в областта на културното наследство, консерваци­ята и интерпретацията на археологически обекти и дизайна на публични пространства.

Кои сме ние?

Студиото е основано от Доника Георгиева и Мирослав Велков през 2013, а по-късно към тях се присъединява Десис­лава Ковачева. Тримата са дипломирани архитекти, специализирани в областта на културното наследство. Доника има докторска сте­пен в областта на опазването на архитектурното наследство и е редовен преподавател в Архитектурния факултет на Университета по архитек­тура, строителство и геодезия, София. Мирослав е хоноруван преподавател в същия университет и заедно с Доника са участвали множество изсле­дователски проекти. Десислава работи по докторската си дисертация и изследва темата за наследството на площадните пространства.

Нашето мото

Внимавай с контекста!

Защо Ателие 3?

Защото ние вярваме, че архитектурата не е самостоятелен продукт.
Защото обичаме работата в творчески екипи.
И … защото тръгнахме оттам.