Античният стадион на Филипопол

Реализацията на проекта за рехабилтация на Античния стадион на Филипопол е първа стъпка от общата стратегия на Общия устройствен план на Пловдив (2007). Той предлага етапно създаване на система от пространства, която да осигури цялостно експониране на градската археология в съчетание с атрактивни публични функции.

Работата по проекта за Античния стадион започва през 2008 като първоначалните намерения се развиват във връзка с паралелните археологически проучвания през 2010. Разположен под главната пешеходна улица на града с един единствен фрагмент, представен на площад „Джумая“, стадионът (съоръжение, събирало в далечното минало около 30 000 зрители) дълго време е недостъпен и неизвестен.

Проектът цели опазване и пълна изява на културната стойност на Стадиона; осигуряване на неговата жизненост с атрактивни функции, както и осигуряване на достъпност за лица в неравностойно положение. Демонтирани са съществуващите бетонови рамки, затварящи археологическия обект, и той се отваря широко към публиката чрез нова геометрия на отворите, съвременен градски дизайн, озеленяване, художествено осветление и визуална комуникация.

След откриването на реконструирания обект мястото е отново важна част от живота на града, където се осъществяват различни културни дейности. Реализирана е и нова зелена пиаца на север към разкритата част на крепостната стена. Наклоненото градско пространство позволява физически достъп до руините на укрепителната система. В същото време ясно показва, че това място е било извън стените на античния град и създава уникална атмосфера за културни събития.

 • Автори:
  Тодор Кръстев, Доника Георгиева, Мирослав Велков, Вера Коларова (идеен проект)
 • Година: 2008-2012
 • Клиент: Областна администрация - Пловдив, Община Пловдив
 • Статус: реализиран
 • Награди:
  Сграда на годината 2014 – награда на публиката, специална награда в категория "Сгради, паметници на културата"
 • Още информация:
  Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 2009-2012.
 • Уебсайт: http://antichen-stadion-plovdiv.bg