Библиотека Варна

Основната концепция на проекта е свързана с комуникацията. Библиотеката е съкровищница на човешкото познание. Постепенно библиотеките започват да се развиват, като добавят различни нови дейности, за да отговорят на нуждите на обществото. Библиотеката на Варна откровено разкрива тази функционалност към града.

Библиотеката е проектирана като семпла сграда, за да отговаря на урбанистичния контекст. Получената архитектурна форма е свеж прочит на заобикалящата градска матрица, като обединява монументалната среда и човешкия мащаб.

Обемите са замислени като ясно визуално натрупване на трите ключови типове пространства: хранилището – пазителят на българската национална литература; самата литература – общият достъп до колекциите от литературни произведения; обществената среда – разнообразните адаптивни услуги, които една съвременна библиотека може да предложи на обществото.

Функциите са организирани така, че да позволяват интуитивна ориентация, лесни връзки между различните пространства и ясно осезаем контакт между вън и вътре.

 

 

  • Автори:
    Ателие 3: Мирослав Велков, Георги Кунчев, Десислава Ковачева, Доника Георгиева
  • Година: 2015
  • Клиент: Община Варна
  • Статус: Международен конкурс
  • Награди:
    Разширена селекция, 25 място от 370 участници
  • Уебсайт: http://varnalibrary.bg/entries/249/?language=bg