Декоративни пана в стола на УАСГ

Петте квадратни табла представят графично петте факултета на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София – архитектурен, строителен, хидротехнически, транспортен и геодезически, но от една различна гледна точка. Търсени са аналогии на предмета на дейност на дадения факултет с популярни и лесно разпознаваеми ястия (питиета). Предизвикателството към преподавателите и студентите е всеки сам да разпознае факултета си.

Ателие 3 – арх. Доника Георгиева и арх. Мирослав Велков – благодарят на ръководството на университета и на всички, които помогнаха за осъществяването на идеята.

  • Автори:
    Ателие 3: Мирослав Велков, Доника Георгиева
  • Година: 2012
  • Клиент: Университет по архитектура, строителство и геодезия
  • Статус: реализиран
  • Уебсайт: http://uacg.bg/