Национален изложбен център: Шипка 6

Стартирайки работата по проекта, нашият екип си постави за задача да разбере сградата и нейния живот. Архитектурният образ, функцията, конструктивното решение, местоположението, жизненоста, обществената значимост – тези устойчиви във времето характеристики определят уникалността на сградата. Те са и носител на нейната разпознаваемост. Ето защо за нашия екип е важно проектното предложение да запази и да изяви тези ценности на сградата.

Концепцията е вдъхновена от процесите на трансформация на сградата и от многопластовото й значение за хората днес. Нашият екип си постави за цел да преведе тази нова по-комуникативна, динамична и без строги очертания същност на изкуството на архитектурен език.

Организацията на пространствата е стимулирана от желанието ни за въвеждане не просто на работещ сбор от функции, а на симбиоза от разнообразните дейности за създаване и представяне на изкуство. Сградата се отваря към града и неговите хора. Тя предлага уютна и комуникативна среда за ежедневно общуване и активен обмен на творчески идеи. Този замисъл ние разгърнахме и в екстериора на сградата.

  • Автори:
    Ателие 3: Мирослав Велков, Доника Георгиева, Десислава Ковачева, Георги Кунчев
  • Сътрудници:
    инж. Атанас Георгиев, инж. Никола Ангелов (конструкции), инж. Румяна Лазарова (ОВК), инж. Балчо Балчев (ВиК)
  • Година: 2014
  • Клиент: Съюз на българските художници
  • Статус: международен конкурс