Мемориал на Шоата в Болоня

Дизайнът изследва процеса на постоянно предаване на паметта от човек на човек, като най-мощната сила, която я поддържа жива.

Във времената на огромна натрупана информация, целта на предложението е да въведе нов тип мемориал – не интровертен паметник, а място в диалог с обществото; не рамкиран прозорец към миналото, а лично откривателско пътуване към новите ценности на новите поколения; не застинала интерпретация на факти, а отражение на акта на съхраняване на паметта за Шоата.

Мемориалът цели да предизвика продължаващ личен отговор на идеята за памет, който предава вечното послание към следващите поколения: предавайте паметта, за да я поддържате жива! Мемориалът отдава почит на всички, които са споделили спомените си за Шоата в дневници, писма, мемоари, разкази, и така са съхранили паметта.

 

  • Автори:
    Ателие 3: Мирослав Велков, Доника Георгиева, Георги Кунчев, Десислава Ковачева
  • Година: 2015
  • Клиент: Еврейската общност в Болоня
  • Статус: международен конкурс
  • Уебсайт: http://concorsi.archibo.it/shoahmemorialcompetition/home