Нов градски парк в Хасково

Пред град Хасково стои предизвикателството за преизползване на обширния терен на бившите казарми. Изоставена вече почти десетилетие, територията постепенно губи много от своите структури и се превръща в неприятно, мръсно и избягвано място. Стратегията на градската управа е да трансформира терена в нов парк.

Проектът е конкурсно предложение, създадено в сътрудничество със студио place.make.

Проектът цели да преоткрие потенциала на мястото като връзка между изявени градски зони, различни хора и времена. Разнообразните предложени зони засилват идентичността на територията както като бивше военно звено, така и като бъдещ градски парк. Ние се възползвахме от съществуващото. Индивидуалните функционални зони са вдъхновени именно от качествата на всяко определено място. Ландшафтното оформление интегрира оптималното преизползване на природните ресурси – дъждовна вода, дървен материал, слънчева енергия. Предложението запазва някои от антропогенните черти – структури, сгради, материали, особени елементи. Така новият градски парки не само комбинира различни места и дейности, но и разказва истории и активира усещанията.

  • Автори:
    Ателие 3 (Доника Георгиева и Мирослав Велков, Десислава Ковачева и Георги Кунчев), студио place.make (Силвия Чакърова, Нурхан Реджеб, Деспина Кънева, Марина Матева и Виктория Малева), Ганимед (Огнян Костадинов)
  • Година: 2018
  • Клиент: Община Хасково
  • Статус: конкурс, 4-то място