Pier Museum

Където и да идем, каквото и да правим, с когото и да се срещнем, всички ние носим парче от нашата родна култура с нас. Тези парчета от култури правят нашия свят толкова разнообразен. Но това, което го прави толкова уникален, е взаимодействието между тези култури. Тези разнообразни форми преминават във времето и пространството и така дори и най-малките парчета се смесват в едно цяло. Така се появява нова единна културна стойност.

Pier Museum в Маями е конкурсен проект за музей/мемориал на латиноамериканската имиграция във Флорида и САЩ. Концепцията на музея е замислена като отражение на смесицата на парчета от култури, които оформят ежедневния живот в Маями.

Във времето, предложената структура разкрива историята на имигрантите, дошли до този бряг в търсене на американската мечта. Парчетата от култури, които те са донесли, плават в океана – на пръв поглед еднакви материални компоненти от чужди културни системи. Но в същото време – толкова различни в тяхната нематериална същност. Постепенно, с течение на времето, те се сливат и разцъфтяват в ново и по-богато творческо културно пространство.

В пространството, подходът изразява по осезаем начин взаимодействието между двете системи: планирания, неизменен образ на града и динамичната разнообразна културна идентичност. Първата е материализирана от коравата геометричен силует. Докато на неосезаемата природа на културата е дадена формата на универсалния елемент – сферата – контейнер на разнообразни идеи. Срещата на тези системи не създава просто мозайка от култури, а изцяло нова културна стойност, родена в процеса, който трябва да бъде изявен.

Целта на музея е да действа като инструмент за културно посредничество чрез приемането на предизвикателството за популяризиране на осъзнаването на положителната стойност на културното многообразие.

  • Автори:
    Велина Панджарова, Мирослав Велков, Доника Георгиева
  • Година: 2009
  • Клиент: Arquitectum
  • Статус: международен конкурс