Старата нова катедрала на Хаити

Старата нова катедрала на Хаити е проектно предложение за международен архитектурен конкурс за реконструкцията на катедралата „Св. Успение Богородично“ (Notre Dame de l’Assomption ) в Порт о Пренс – символична сграда за Хаити с културно и национално значение, разрушена от земетресението на 12 януари 2010. Конкурсът е организиран от римокатолическата епархия на Порт о Пренс. Програмата цели: създаване на нов култов център, гледащ към бъдещето, но уважаващ миналото; ограничаване на структурата в рамките на съществуващия отпечатък на руините на катедралата; зачитане на социалните аспекти (вярвания, памет, традиции) и спецификата на  околната среда (климат, урагани, сеизмичност).

Три основни аспекта на катедралата стоят в основата на проектното предложение.

(1) Ролята й в развитието на културата на Хаити, което разкрива как един европейски модел с напълно различен произход, приложен към местния контекст е в основата на нова тенденция в строителството, която впоследствие създава нестабилна „бетонна“ среда. В този смисъл, трагедията от 2010 г. може да се разглежда като символичен колапс на имитацията на чужди модели, но в същото време и като възможност.

(2) Значението на силуета на катедралата като урбанистичен и духовен маяк.

(3) Значението на нейната субстанция, изразена в материалната и духовна значимост на руините.

Проектното предложение има за цел създаването на катедрала, която „говори на хаитянски креолски“, една структура, която възниква от местния контекст, учи се от миналото и в същото време отговаря на глобалните принципи за устойчиво строителство. Така катедралата отново могъл да се превърне в модел подражание за нов начин на строителство в Хаити, но такъв, който интерпретира традиционните техники и техните средства за осигуряване на оптимална биоклиматична среда и за устойчивост на екстремни природни състояния и заплахи. В допълнение, пространствено проучване изяви потенциала на мястото да интегрира допълнителни функции и да се развие като единен обществен и енорийски център заедно с катедралата и прилежащите публични пространства.

Изпълнението предвижда:

  • Съхраняване и усилване на съществуващата бетонна конструкция – носител на най-силната памет за земетресението и неговите жертви, а също и материален израз на идентичността и отдадеността на местната енория.
  • Нова допълваща конструкция (структура от стоманени рамки, стоманобетонови фундаменти и черупки) и двойна фасада – напомняща силуета на катедралата и интерпретираща традиционни техники на местната архитектура.
  • Прилагане на съвременни технологии (слънчеви фотоволтаични панели и осветление с ниска консумация на енергия – LED).
  • Автори:
    Ателие 3: Мирослав Велков, Доника Георгиева
  • Година: 2012
  • Клиент: Римокатолическа епархия на Порт о Пренс, Хаити
  • Статус: международен конкурс