Топлоцентралата

Топлоцентралата вече е припозната от независимите артисти и техните публики като вдъхновяващо пространство за съвременни форми на изкуство. Затова избрахме да съхраним духа на мястото. Проектът подчертава идентичността на Топлоцентралата, която приканва публиката да се срещне с изкуството и природата на едно необичайно място в града, да открие неочаквани индустриални пространства и съоръжения зад и под хълмовете. Предлага се намеса, която отразява тенденцията към постепенна промяна на културните центрове: от институции, в които изкуството се поднася на публиката, към средища за активно и спонтанно общуване. Основното послание на проекта е взаимодействие. Въвежда се нов разпознаваем обем в комплекса, обхванат от скелета на промишлената зала. Гладката му огледална повърхност става контрапункт на суровата и грапава текстура на старите материали. Обемът едновременно присъства и отсъства. Огледалото взаимодейства пространствено с околната среда и функционално със случващото се. Образът се променя със сезоните, със светлината, със събитията отвън. През огледалото посетителят преминава в един алтернативен свят. При огледалото преживяванията се мултиплицират. Пред огледалото зрителят става изпълнител, а артистът – публика. Дизайнът е подчинен на идеята за простота с подчертано въвличане на темата за промишленото. Интервенциите са минимални и ясни и разкриват специфичния чар на индустриалните пространства. Откритите площи са гъвкави и не определят твърди функции, което позволява мястото постоянно да се предефинира от хората. Топлоцентралата придобива нова визуална идентичност без да ни я натрапва. Блясъкът на огледалото привлича и провокира желанието да откриеш какво се крие отвъд. Създава се нова архитектурна среда, където взаимодействията засилват преживяванията.

 

 

  • Автори:
    Ателие 3: Мирослав Велков, Доника Георгиева, Десислава Ковачева, Георги Кунчев
  • Година: 2017
  • Клиент: Столична община
  • Статус: Конкурс
  • Уебсайт: http://toplocentralata.com/entries/120/