Църква Св. Йоан Кръстител в Несебър

Несебърските църкви със своето стилово богатство, архитектурен замисъл, живописни декоративни ефекти и духовен заряд са едно от категоричните основания за вписване на града в листата за Световно културно наследство на ЮНЕСКО. Църквата „Св. Йоан Кръстител“ играе ключово значение за Несебър. Тя се явява единствената запазена в града, която е: представител на преходния тип от базилика към кръстокуполна църква; с предполагаемо цялостно изписване по фасадите; със светец-патрон, свързан с морето, който е преходна фигура между Стария и Новия завет.

На първо място, проектът отчита значението на църквата в рамките на Стария град на Несебър и залага на нейната обединяваща роля като място за култура в рамките на едно общо предложение за изява на средновековните църкви като система.

На второ място, предлаганата организация на прилежащата на църквата среда цели съвременното преосмисляне и сигнирането на традиционното пространство пред сградата. Използвани са елементи от стоманобетон с интегрирана графика – монограмът на Св. Йоан Кръстител и думи на светеца.

Накрая, предложената намеса в църквата се базира на цялостен анализ на всички нейни уникални ценностни характеристики, за всяка от които е развита концепция за конкретна изява. По този начин църквата се изявява като жив обект за съвременно интерактивно образование в най-разнообразни сфери: архитектура; конструкции; акустика; изкуство; изкуствознание; вероучение; опазване на културното наследство… Основните следвани цели и принципи са: запазване свещеността на олтарното пространство; ненакърняване автентичността и изява на: архитектурен образ и обем, конструкция, градеж, оригинална мазилка и стенописи; съхраняване на смисловото, духовно послание на сградата, запазено през вековете и представено разбираемо за всички.

Паралелно с изпълнението на реставрационните работи се проведоха и археологически проучвания. Те разкриха множество погребения, структури от баптистерий и елинистическа сграда. Проучванията доказаха и, че църквата „Св. Йоан Кръстител“ е построена върху основите на раннохристиянска базилика – сигнирани в настилка в хода на реализиране на проекта.

 

 • Автори:
  Велина Панджарова, Доника Георгиева, Мирослав Велков
 • Сътрудници:
  Ива Стоянова, Ирина Добрева, Милена Лозанова (архитекти), Красимира Франгова (реставратор), инж. Атанас Георгиев, инж. Никола Ангелов, инж. Владимир Костов, инж. Александър Тричков (конструкции), инж. Енчо Мечкаров (ОВК), инж. Румен Радулов (ЕЛ), инж. Мария Атанасова (ВиК), инж. Емил Петков (ВП)
 • Година: 2010-2014
 • Клиент: Община Несебър
 • Статус: реализиран
 • Награди:
  Първа награда с право на реализация – ограничен конкурс на Българския национален комитет на ИКОМОС, януари 2010
 • Още информация:
  Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е подкрепен от Българския национален комитет на ИКОМОС.