Adaptable Architecture Gallery

Adaptable Architecture Gallery е конкурсен проект за плаваща по Темза архитектурна галерия, която да съдържа и разпространява както метафорично, така и буквално идеи за Лондон като цяло.

В основата на разработената концепцията стоят културното многообразие на Лондон и влиянието на водния път върху града. Дизайнът предлага структура, интерпретираща търговски контейнери – носителите на разнообразни културни явления, повлияли лондонската история.

Тази „архитектура в контейнер“ продължава идеята за силно културно присъствие на река Темза в града, със своите:

  • разноцветни контейнери: константният елемент, символизиращ хилядите лондонски истории;
  • взаимопроникващи пространства: интерпретация на идентичността и мултикултурната жизненост на метрополиса;
  • движещи се части: отражение на градската динамика и непрестанни промени.
  • Автори:
    Велина Панджарова, Мирослав Велков, Доника Георгиева
  • Година: 2008
  • Клиент: Arquitectum
  • Статус: международен конкурс