Детска градина в Горна Баня

Концепцията на детската градина се базира на нуждите и мащаба на децата, за да предоставя преживявания, да насърчава ученето и креативността, да създава усещане едновременно за уют и освободеност. Проектът следва тази философия на всички нива.

Разположението на сградата постига оптимална ориентация на помещенията и обширен южен двор. Ландшафтното оформяне интегрира разнообразни сетивни преживявания, които покриват различни области на физически активности и творческо мислене. Архитектурният образ е вдъхновен от детските рисунки и създава детска градина с индивидуален характер. Двата основни обема интерпретират застрояването на Горна Баня и се адаптират към различните мащаби на прилежащата среда.

Функционалността се базира на ясна организация на пространствата – “детски” и стопанско-административни. Фоайето служи и за социално пространство (събиране, работилници, срещи между деца, служители и родители). Предвидена е допълнителна функционалност: обединяване на занимални, както и втора зала, която може да служи и на местната общност.

Интериорът предлага неконвенционални пространства, гъвкавост при организацията чрез мобилни мебели/елементи, възможности за създаване на индивидуални места за игра. Дизайнът е изчистен, основно в бяло и дърво, за да остави място за детското изкуство, да насърчи активността и въображението.

  • Автори:
    Мирослав Велков, Доника Георгиева, Десислава Ковачева
  • Година: 2019
  • Клиент: Столична Община
  • Статус: конкурс, 7 място