Историческият хълм на Чипровци

Този документ е изготвен по задание на Регионалния фонд за градско развитие, основен партньор на конкур­са „ЕКООБЩИНА”. През 2018 година Община Чипровци е победител в категория „Устойчиво управление на публичните пространства“ за общини с население под 40000 жители.

Целта на настоящия документ е да подкрепи Община Чипровци в усилията й да развива публичните простран­ства като предложи идеи за използване и управление на Историческия хълм на град Чипровци. Предложенията са вдъхновени от специфичния потенциал на мястото и отчитат съвременните тенденции при развитието на подобни пространства. Въпреки че фокусът е върху Историческия хълм, заложените принципи могат да се прилагат и за други публични пространства на тери­торията на общината.

 • Автори:
  Доника Георгиева, Десислава Ковачева, Мирослав Велков
 • Сътрудници:
  Милена Лозанова (снимки с дрон), Гергана Илиева (консултант)
 • Година: 2019
 • Клиент: Регионален фонд за градско развитие, Съюз на урбанистите в България
 • Статус: концепция
 • Още информация:
  Партньори и консултанти: Мартин Заимов и Алис Мъгърдичян (РФГР) и Христо Харлов (СУБ)