Peru London Pavilion

Системата на павилиона се състои от два главни компонента, които разкриват две от най-важните взаимодействия между перуанците и уникалната им природа. Каменоделството и поразяващите зидарии разкриват взаимодействието между човека и неживата природа. То вдъхнови създаването на твърдия елемент – „камък“. Интерпретацията предава посланията за твърдост, заедно с идеалната сглобка между многобройните лица на Перу. Взаимодействието на човека и живата природа е породило разноцветните перуански тъкани. Те вдъхновяват създаването на жизнения/мек елемент – „кипу“. Предложената интерпретация предава посланието за многоцветната жива култура на Перу и предаването на информация посредством кода кипу. Трептящото червено, интензивното виолетово, яркото зелено, наситеното синьо на кипу контрастират на гладкото бяло на „каменните“ елементи.

Предложената система може лесно да се адаптира към различни пространства, запазвайки визуалната си идентичност и водещото послание на дизайна. Двата ключови компонента позволяват многобройни функционални алтернативи, като създават различни и динамични пространства. Освен това, всеки компонент може да приема различни функции или комбинации от функции. Например, всеки щанд на участник в изложението служи и за личен шкаф. А елементите за сядане в съблекалните могат да служат за съхранение на обувки.

В контекста на увеличаващото се търсене на двустранна комуникация, дизайнът на павилиона предлага иновативен интерактивен модел, даващ възможност на публиката за възприеме Перу чрез действие. Посетителят може да опита да изтъче парче плат, да остави кодирано съобщение с кипу или да сглоби елементи за сядане в перуанска зидария. А защо да не вземе участие в готвене по перуански или разгледа традиционни костюми?

  • Автори:
    Ателие 3: Мирослав Велков, Доника Георгиева
  • Година: 2012
  • Клиент: Arquitectum за PROMPERU
  • Статус: международен конкурс