Triumph Pavilion 2016: Energy Pavilion

Концепция

Вселената е родена от енергия. Енергията е обречена непрекъснато да деградира и да се разпада, да се движи от ред към безпорядък. Така се ражда мистерозната идея за ентропията или мерната единица за безпорядък.

Архитектурата на павилиона визуализира момент от процеса как енергията се разпространява и разсейва.

The Energy Pavilion

The Energy Pavilion подканя хората да зе вгледат и преживеят този вселенски поток на енергия. Пространството, създадено в структурата, предизвиква хората да изследват различни начини за взаимодействие. Ккато енергията се променя непрекъснато, нашето възприемане на павилиона също се променя докато се движим към него.

Конструиране

The Energy Pavilion ще бъде построен от бамбукови пръти, анкерирани за платформа от импрегниран шперплат и свързани със стоманени въжета и дистанционери.

  • Автори:
    Ателие 3: Мирослав Велков, Доника Георгиева, Георги Кунчев, Десислава Ковачева
  • Година: 2015
  • Клиент: Archtriumph
  • Статус: Международен конкурс
  • Награди:
    финалист