Светилище на нимфите и Афродита

Светилище на нимфите и Афродита

Местните хора от векове почитат Светилището на нимфите и Афродита. Едва в последните години археологическите проучвания разкриха, че мястото всъщност е обширна и богата римска вила рустика.

Как да направим този сложен археологически обект по-комуникативен, разбираем и разпознаваем без да бъдем натрапчиви? Как да се изрази силната връзка с природата? Как да се интерпретират разнообразните пространствени и функционални връзки в комплекса? Как да се запазят живите традиции? Как да се намесим, за да запазим руините и в същото време да улесним археологическите проучвания?

Ние развихме стратегически проект, основан на принципите на единство, гъвкавост, обратимост, достъпност и приемственост. Нашият подход дава предимство на интуитивното възприемане на археологическия комплекс като място, което всеки постепенно разкрива сам за себе си. Ние разчитаме на вроденото любопитство на хората. Всички консервационни намеси са ограничени до необходимия минимум, за да се защитят оригиналните структури. Нова огледална платформа дава невероятна гледка към мястото и пейзажа, но и пресъздава знаковото значение на близкия античен мавзолей. Бетонни информационни елементи, интерпретиращи разпръснати каменни блокове, водят посетителя из комплекса без да се натрапват. Специално проектирана подвижна археологическа станция улеснява работата на археолозите и действа като неочакван музей, който си сменя мястото и съдържанието, следвайки археологическите проучвания.

Хадживълковата къща

Хадживълковата къща

Може ли една карловска гостна стая да се превърне в спалня с баня? А ако е културна ценност? Ако има прозорци и миндер по три от стените? А стенописи по всички стени и по тавана? И ако всички цветове вече присъстват в стаята? Къде да сложим банята?

Хадживълковата къща е построена в средата на XIX в. и е типична симетрична карловска къща с три спални, дивана (голям вестибюл) и голяма представителна гостна на втория етаж. Цел на проучването е да се докаже възможността за преустройство на гостната стая в спалня за гости със собствена баня, без да се компрометират ценностните характеристики на помещението.

Решихме да подходим като само добавяме: запазвайки абсолютно всички заварени структури, съхранявайки усещането едно пространство на голямата гостна, осигурявайки пълна обратимост на намесата. За банята разсъждавахме като за мебел, заедно с гардероб и ниша за книги. Поставихме я по средата на стаята. Новата структура контрастира изцяло на автентичния интериор, но едновременно с това прави връзка с неговото време – облицовката от медна ламарина съответства на колорита на къщата, меко отразява пъстротата на стаята, прави препратка към възрожденските традиции и ориенталските предмети от кована мед.

Триъгълната кула на Сердика

Триъгълната кула на Сердика

В сутерена на емблематичния в миналото магазин „София“ в самото сърце на столицата се намира северната триъгълна кула на укрепителната система на антична Сердика. Целта на проекта е да се реабилитира едно забравено място и да се преосмисли като място за културни събития и изкуство, като едновременно с това се експонират археологическите структури. В основата на нашия подход беше същността на пространството като подземно, затова го оставихме сурово и неизлъскано и съпоставихме всички пластове на мястото – археологическите руини, типичната венецианска мозайка на бившия магазин и стоманената укрепваща конструкция. Искахме да създадем едно неочаквано и вълнуващо място, като подарим на посетителя преживяването да слезе под града и като използваме контрастите между светло и тъмно, бяло и черно, гладко и грубо.

Triumph Pavilion 2016: Energy Pavilion

Triumph Pavilion 2016: Energy Pavilion

Концепция

Вселената е родена от енергия. Енергията е обречена непрекъснато да деградира и да се разпада, да се движи от ред към безпорядък. Така се ражда мистерозната идея за ентропията или мерната единица за безпорядък.

Архитектурата на павилиона визуализира момент от процеса как енергията се разпространява и разсейва.

The Energy Pavilion

The Energy Pavilion подканя хората да зе вгледат и преживеят този вселенски поток на енергия. Пространството, създадено в структурата, предизвиква хората да изследват различни начини за взаимодействие. Ккато енергията се променя непрекъснато, нашето възприемане на павилиона също се променя докато се движим към него.

Конструиране

The Energy Pavilion ще бъде построен от бамбукови пръти, анкерирани за платформа от импрегниран шперплат и свързани със стоманени въжета и дистанционери.

Площад пред Градския дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив

Площад пред Градския дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив

Как видяхме мястото? Като гранично – между делничното и празничното, спокойното и интензивното, личното и публичното, малките жилищни сгради и голямата обществена. Като сюрреалистично – в което съжителстват на пръв поглед несъвместими неща. Като пулсиращо – в редуването на ежедневни дейности и културни събития.

Затова попитахме хората с какво свързват посещаването на такива събития. Отговорите: откъсване от реалността; пренасяне в друго пространство; празник; далечен свят; силни, но краткотрайни усещания.

Проектът подчертава идентичността на мястото пред Дома на културата като материализира сюрреалистичната му същност. Мястото се трансформира в разпознаваемо градско пространство между илюзия и реалност. Тук обикновеното става необикновено, домашното – обществено, ежедневното –празнично, и обратно.

Така в публичното пространство наред с типично градските елементи – спирка, будка, колона за афиши – се появяват домашни мебели и театрални полилеи. Площадът се пресича от улица, пред масата и под полилея преминават коли. Денем, в триъгълния остров можеш да хапнеш в обедната почивка на дивана или да си вземеш лаптопа и поработиш на открито. Вечер, под покрива от светлина можеш да се срещнеш с приятели, да изпиеш питие на креслото, да се включиш в културно събитие.

Всеки предложен елемент е подчинен на идеята за попадане в абсурдна ситуация от друга реалност. Площадът е асфалтиран, а улицата е павирана. Изненадващо, меката мебел е твърда, а всички елементи са като излети от един материал в необичаен и илюзорен цвят.

Предложеният подход насърчава обществената ангажираност в изграждането и гъвкавото използване на градската среда. Например пространството може да бъде персонализирано с лични мебели „от тавана“, обработени и предоставени за обществено ползване.

Национален изложбен център: Шипка 6

Национален изложбен център: Шипка 6

Стартирайки работата по проекта, нашият екип си постави за задача да разбере сградата и нейния живот. Архитектурният образ, функцията, конструктивното решение, местоположението, жизненоста, обществената значимост – тези устойчиви във времето характеристики определят уникалността на сградата. Те са и носител на нейната разпознаваемост. Ето защо за нашия екип е важно проектното предложение да запази и да изяви тези ценности на сградата.

Концепцията е вдъхновена от процесите на трансформация на сградата и от многопластовото й значение за хората днес. Нашият екип си постави за цел да преведе тази нова по-комуникативна, динамична и без строги очертания същност на изкуството на архитектурен език.

Организацията на пространствата е стимулирана от желанието ни за въвеждане не просто на работещ сбор от функции, а на симбиоза от разнообразните дейности за създаване и представяне на изкуство. Сградата се отваря към града и неговите хора. Тя предлага уютна и комуникативна среда за ежедневно общуване и активен обмен на творчески идеи. Този замисъл ние разгърнахме и в екстериора на сградата.

Декоративни пана в стола на УАСГ

Декоративни пана в стола на УАСГ

Петте квадратни табла представят графично петте факултета на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София – архитектурен, строителен, хидротехнически, транспортен и геодезически, но от една различна гледна точка. Търсени са аналогии на предмета на дейност на дадения факултет с популярни и лесно разпознаваеми ястия (питиета). Предизвикателството към преподавателите и студентите е всеки сам да разпознае факултета си.

Ателие 3 – арх. Доника Георгиева и арх. Мирослав Велков – благодарят на ръководството на университета и на всички, които помогнаха за осъществяването на идеята.

Peru London Pavilion

Peru London Pavilion

Системата на павилиона се състои от два главни компонента, които разкриват две от най-важните взаимодействия между перуанците и уникалната им природа. Каменоделството и поразяващите зидарии разкриват взаимодействието между човека и неживата природа. То вдъхнови създаването на твърдия елемент – „камък“. Интерпретацията предава посланията за твърдост, заедно с идеалната сглобка между многобройните лица на Перу. Взаимодействието на човека и живата природа е породило разноцветните перуански тъкани. Те вдъхновяват създаването на жизнения/мек елемент – „кипу“. Предложената интерпретация предава посланието за многоцветната жива култура на Перу и предаването на информация посредством кода кипу. Трептящото червено, интензивното виолетово, яркото зелено, наситеното синьо на кипу контрастират на гладкото бяло на „каменните“ елементи.

Предложената система може лесно да се адаптира към различни пространства, запазвайки визуалната си идентичност и водещото послание на дизайна. Двата ключови компонента позволяват многобройни функционални алтернативи, като създават различни и динамични пространства. Освен това, всеки компонент може да приема различни функции или комбинации от функции. Например, всеки щанд на участник в изложението служи и за личен шкаф. А елементите за сядане в съблекалните могат да служат за съхранение на обувки.

В контекста на увеличаващото се търсене на двустранна комуникация, дизайнът на павилиона предлага иновативен интерактивен модел, даващ възможност на публиката за възприеме Перу чрез действие. Посетителят може да опита да изтъче парче плат, да остави кодирано съобщение с кипу или да сглоби елементи за сядане в перуанска зидария. А защо да не вземе участие в готвене по перуански или разгледа традиционни костюми?